Praktikant në Qendrën e Monitorimit të Rrjetit

Apliko Tani

IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për:


Praktikant në Qendrën e Monitorimit të RrjetitKush jemi ne?

Rinjë

71% e punonjësve janë në moshë 21-40;
Besnik dhe të lidhur:

Më shumë se 60% e stafit është në IPKO për 10+ vite; 

Indeksi i anketës tregon se ne kemi punonjës të aftë dhe të fuqizuar për të kryer punën e tyre.

Vlerësimet tregojnë angazhimin e lartë të punonjësve mbi mesataren;

Çfarë presim nga ju?

I raporton Menaxherit të Ekipit dhe do t’i ketë këto detyra dhe përgjegjësi:

 • Përgjegjës për përdorimin e Udhëzimeve të paraprara të skriptit dhe komandave
 • Punë me aktivitetet e funksionalitetit të Shtresës së Elementeve të Rrjetit të lidhura me menaxhimin dhe operacionet e nodave të elementeve të rrjetit (M&G)
 • Përgjegjës për Monitorimin e Rrjetit dhe Shërbimit 24/7;
 • Përgjegjës për aktivizimin/deaktivizimin e funksioneve dhe veçorisë standarde;
 • Përgjegjës për të marrë të dhëna për raportet e Mirëmbajtjes së Rrjetit;
 • Përgjegjës për dërgimin operacional të Tiketave të Problemit (TT);
 • Përgjegjës për Menaxhimin e Gabimeve në Rrjet (nën mbikëqyrjen e inxhinierëve me përvojë);
 • Menaxhimi i Alarmit (nën mbikëqyrjen e inxhinierëve me përvojë);
 • Menaxhimi i Problemeve të Shërbimit (nën mbikëqyrjen e inxhinierëve me përvojë);
 • Marrja e thirrjeve nga klientët biznesor dhe rezidencial dhe menaxhimi i ankesave të tyre;
 • Mbështetja e Aktiviteteve në Terren;
 • Menaxhimi i Tiketave të Problemit (TT) dhe Kërkesave të Punës (WO).

Çka ju nevojitet?

 • Student/e në Fushën e Shkencave Kompjuterike, Rrjeta Kompjuterike, apo ngjashëm;
 • Praktikë ose eksperiencë pune në fusha të ngjashme.

Njohuri të shkëlqyeshme për: 

 • T’i kuptuar klientët dhe të jetë i përqendruar në klientë; 
 • Të analizojë detajet dhe të mësojë shpejt;
 • Të reaguar shpejtë në situata që i nevojitet;
 • Të punuar në ekip dhe të komunikojë shkëlqyeshëm.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë, IPKO Zonë Industriale

Afati i fundit për aplikim: 13.12.2023

Apliko online

Vendi:
Prishtinë

Afati i aplikimit:
13/12/2023