Praktikant/e në Qendër të Thirrjeve

Apliko Tani

IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë dhe gjithnjë në rritje. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës ekipore. Ne jemi vazhdimisht në kërkim të personave të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Kësaj radhe, shpallim konkurs për:

Praktikant/e në Qendër të Thirrjeve

Kush jemi ne?Rinjë

• 71% e punonjësve janë në moshë 21-40;
Besnik dhe të lidhur:
• Më shumë se 60% e stafit është në IPKO për 10+ vite;
• Indeksi i anketës tregon se ne kemi punonjës të aftë dhe të fuqizuar për të kryer punën e tyre.
• Vlerësimet tregojnë angazhimin e lartë të punonjësve mbi mesataren.Çfarë presim nga ju?

I raporton Udheheqësit të Ekipit dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

 Kryen në mënyrë efektive pranimin e thirrjeve nga klientët për të zgjidhur të gjitha kërkesat, shqetësimet dhe ankesat e tyre, dhe iu ofron te gjitha informatat e nevojshme me kohë.
– Ofron shërbimet e aktivizimit/ de aktivizimit për shërbimet individuale.
– Kujdeset që klientët të marrin përgjigje në lidhje me pyetjet, kërkesat ose ankesat e tyre, duke siguruar informata të sakta, duke mbledh opinione ose bërë anketa.
– Kryen të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri/ja në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Çka ju nevojitet?

  •  Duhet të jeni student ose të keni diplomë universitare;
  •  Shkathtësi të avancuara kompjuterike, i fokusuar në klientë, njohuri të shkëlqyeshme të platformave dhe softuerëve që përdoren;
  • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, angleze; njohja e gjuhëve të tjera përbën përparësi. Shkathtësi në komunikim me gojë dhe me shkrim;
  • Aftësi për të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionet në dispozicion si dhe duke ruajtur konfidencialitetin;
  • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje;
  • Aftësi për të punuar nën presion të vazhdueshëm;
  • Aftësi për të pranuar numër të madh të klientëve për çdo ditë;
  • Aftësi për të punuar në ekip dhe shkathtësi të fuqishme ndërpersonale;
  • Qasje të këndshme dhe pozitive në komunikimin me klientë;
  • Nivel të lartë të motivimit dhe në gjendje të punojë shpejt dhe në mënyrë efektive.


Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim: 27.02.2024

Apliko online

Vendi:
Prishtinë

Afati i aplikimit:
27/02/2024