Inxhinier/e i/e Monitorimit të Rrjetit

Apliko Tani

IPKO është një nga organizatat më të suksesshme në Kosovë, në rritje të vazhdueshme. Ne e kemi arritur suksesin përmes profesionalizmit, kreativitetit dhe punës në grup. Ne vazhdimisht kërkojmë njerëz të talentuar që të na bashkohen në punën tonë. Këtë herë shpallim konkursin për:

Inxhinier/e i/e Monitorimit të Rrjetit

Kush jemi ne?

 

TË RINJ

 • 71% e stafit është në grupmoshën 2140 vjeç;

TË AFTË DHE TË ETUR PËR TË MËSUAR

 • 50% e punonjësve kanë marrë trajnime dhe certifikime të jashtme çdo vit; 

PROMOVIMI DHE ZHVILLIMI

 • 89% e drejtuesve të njësive janë punësuar duke u promovuar nga brenda kompanisë;

BESNIK DHE TË LIDHUR

 • Më shumë se 60% e stafit është në IPKO për 10+ vite; Indeksi i anketës tregon se ne kemi punonjës të aftë dhe të fuqizuar për të kryer punën e tyre. Vlerësimet tregojnë angazhimin e punonjësve të lartë mbi mesataren;

Çka ofrojmë ne?

 • Pagë konkurruese me tregun lokal të punës;
 • Strategji efektive e trajnimit dhe zhvillimit për të gjithë punonjësit;
 • Lidhje më të forta në ekipet tona përmes aktiviteteve tona të ndërtimit të ekipit;
 • Ne ndihmojmë në ngritjen e moralit të punonjësve përmes formave të ndryshmetë shpërblimeve;
 • Orari fleksibël i punës gjatë javës
 • Mbulim gjithëperfshirës i sigurimit shendetsor
 • Mundësia për të lënë orarin e punës më herët të premten;
 • Përfitimet Mobile

(MIN në IPKO, MIN për operatorët tjerë, SMS për të gjithë operatorët, Internet Mobile për Kosovën, Internet Mobile sipas rajonit, Shuma shtesë e kredisë);

 • Shërbimet e Internetit, DTVsë dhe Telefonisë për personelin pa pagesë;
 • Shtesa në masën 0,05% të pagës bazë mujore BRUTO për çdo vit përvojë pune;
 • Shtimi i vlerës bruto për shujtën ushqimore në çdo ditë të pjesëmarrjes në punë.

Çfarë presim nga ju?

 • Përgjegjës për mbikëqyrjen e rrjetit, restaurimin e nivelit të parë dhe mirëmbajtjen parandaluese të nyjeve të elementeve të rrjetit dhe funksionalitetin e tyre sipas procedurave dhe rutinave të Qendrës së Operacioneve të Rrjetit (NOC);
 • Përgjegjës për përdorimin e komandave të skriptit të udhëzimeve të përgatitura (qëllimi është të trajtoni 80% të çështjeve të ardhshme, 20% të përshkallëzohet në mbështetje të dy niveleve);
 • Puna me aktivitetet e funksionimit të shtresës së elementeve të rrjetit të lidhura me nyjet e elementeve të rrjetit Menaxhimi dhe Operacionet (M&G);
 • Ofrimi i një shërbimi 24/7 të mbikëqyrjes, restaurimit, mbështetjes dhe mirëmbajtjes së kapaciteteve dhe përmirësimit operacional në një mënyrë me kosto efikase për të përmbushur kërkesat e IPKO-së.;

Detyrat kryesore:

 • Përgjegjësi për Mbikëqyrjen e Rrjetit dhe Shërbimit 24/7;
 • Përgjegjës për menaxhimin e gabimeve të rrjeteve;
 • Përgjegjës për menaxhimin e trafikut;
 • Përgjegjës për aktivizimin/çaktivizimin e funksioneve dhe veçorive standarde;
 • Përgjegjës për mirëmbajtjen rutinë parandaluese;
 • Përgjegjës për mbledhjen e të dhënave për raportet e mirëmbajtjes së rrjetit;
 • Përgjegjës për dërgimin operacional të treguesve të problemeve (TT);
 • Trajtimi i alarmit;
 • Problemi me dorëzimin e shërbimit;
 • Rivendosja e elementit të rrjetit të nivelit të parë;
 • Restaurimi i Shërbimit të Nivelit 1;
 • Mbështetja e aktiviteteve në terren;
 • Dorëzimi i biletës së problemeve (TT) dhe urdhrit të punës (WO).;

 

Çka të nevojitet për të aplikuar:

 • I diplomuar në Fushën e Shkencave Kompjuterike, Rrjeta Kompjuterike, apo ngjashëm;
 • Praktikë ose eksperiencë pune në fusha të ngjashme;
 • Njohuri ne Rrjeta, IT ose fusha të ngjashme;
 • Aftesi te mira teknike;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme në komunikim me gojë dhe me shkrim në gjuhë shqipe dhe angleze;
 • Aftësi për të punuar në ekip;
 • Aftësi për të punuar nën presion.

Vendi i punës: Prishtinë, IPKO Zonë Industriale

Data e fundit për aplikim: 

Apliko online

Vendi:
Prishtinë

Afati i aplikimit:
17/05/2024